Huisregels

WEST-VLAAMSE OLDTIMERCLUB

Onze huisregels

Art. 8
Iedere deelnemer dient gedekt te zijn door een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.


Art. 9
De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de rondritten en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de burgerlijke en/of strafrechtelijke gevolgen van ongevallen tijdens deze rondritten.


Art. 10
De deelnemers dienen de instructies van de inrichters en begeleiders te volgen en deze niet te hinderen, ten einde de veiligheid voor iedereen zo goed mogelijk te garanderen.


Art. 11
Onaangenaam gedrag t.o.v. de inrichters, andere deelnemers of derden tijdens de georganiseerde evenementen, kan uitsluiting uit de vereniging als gevolg hebben.


Art. 12
Beslissingen genomen door het bestuur dienen niet vooraf aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd. Beslissingen door het bestuur worden bepaald door stemming. Een beslissing is geldig wanneer er een meerderheid van stemmen binnen het bestuur bereikt wordt.


Art. 13
Uitsluiting uit de vereniging kan enkel door stemming en unanieme beslissing van het bestuur.


Art. 14
Door zijn inschrijving in de club of voor een rondrit aanvaardt elke deelnemer alle artikels van dit reglement, zonder uitzonderingen en probeert hij/zij dit zo goed mogelijk na te leven.

 

Art. 1
Iedereen kan lid worden van de oldtimervereniging, zij het als deelnemend of als steunend lid. Hiervoor dient enkel het jaarlijks lidgeld te worden betaald. In ruil hiervoor ontvangt het lid het 3-maandelijks clubtijdschrift en kan het lid aan alle activiteiten deelnemen aan ledenprijs.


Art. 2
Deelnemers aan rondritten dienen in het bezit te zijn van een personenwagen, wagen voor dubbel gebruik of minibus met een bouwjaar tot 1980. Ook niet-leden kunnen deelnemen aan de rondritten (mits een meerprijs vastgelegd door het bestuur).


Art. 3
Rondritten hebben enkel een toeristisch karakter. Er worden geen rondritten georganiseerd inzake snelheid. Hierbij rijdt de oudste wagen vooraan, daarna de grote na-oorlogse Amerikaanse wagens en de jongste achteraan. Deelnemers dienen zich hieraan zo goed mogelijk te houden.


Art. 4
Deelnemers dienen de wegcode te respecteren. Elke inbreuk op de wegcode kan onmiddellijke uitsluiting uit de vereniging tot gevolg hebben.


Art. 5
Iedere deelnemende wagen dient conform de wet in orde te zijn.


Art. 6
Iedere deelnemer moet gedurende de rondrit volgende documenten kunnen voorleggen: rijbewijs, groene verzekeringskaart, gelijkvormigheidsattest (voor wagens vanaf 15/06/1968 - voor wagens met O-plaat is dit niet nodig) en technische keuringskaart (voor wagens die hieraan onderworpen zijn).


Art. 7
Elke wagen, die aan een rondrit deelneemt, dient voorzien te zijn van de groene "WVOC-plaat". Deze wordt door het bestuur aan de deelnemers gegeven voor aanvang van de rondrit.

© West-Vlaamse Oldtimerclub - Beernemsteenweg 38 - 8750 Wingene